Geothermie

Geothermische boringen: haal gratis warmte uit de bodem

De aardbol is een onuitputtelijke bron van energie. Meer dan 99% van de aardmassa heeft een temperatuur die boven de 1000°C ligt en zelfs oploopt tot meer dan 4000°C.

De warmte van de aarde kan d.m.v. een warmtepomp aangewend worden om te voorzien in uw energiebehoefte voor verwarming en sanitair warm water.

Ook voor uw gezin of bedrijf is de warmte vanuit de aarde gratis en overal aanwezig.

HOE WERKT GEOTHERMIE

Aardwarmtewinning is een synoniem voor geothermie. Op een diepte vanaf 10 tot 150 meter onder het aardoppervlak heeft de aarde een constante temperatuur tussen de 12 en 15 graden. Met behulp van één of meerdere aardsondes (lussen) gevuld met een warmte opnemende vloeistof (glycol), wordt de warmte van de bodem opgenomen en naar boven getransporteerd.
De warmtepomp zal deze temperatuur dan “opdrijven” tot de gewenste temperatuur van vloerverwarming of zelfs sanitair warm water. Deze warmte wordt afgegeven in de woning en de vloeistof zal terug de ondergrond in gepompt worden waar het terug opgewarmd wordt en vervolgens naar de warmtepomp getransporteerd worden.

VOORDELEN

 • wij werken met de allernieuwste boormachines
 • ervaren gespecialiseerd uitvoeringsteam
 • bedrijfszekere installatie
 • gratis warmte energie
 • hoge COP-waarde

GEOTHERMIE: WERKWIJZE

 

1. Geothermische boring met de spoelboormethode

Via boorstangen wordt water de diepte ingepompt, de boorkop schraapt klei- en zandlagen af. Het spoelwater zorgt ervoor dat de boorresten naar boven komen tussen de boorstangen en de boorwand.

2. Bodemlussen

In het boorgat worden verticale sondes gemonteerd. Deze sondes worden verbonden met de horizontale ondergrondse leidingen ( de horizontale collector) en vervolgens naar de warmtepomp.
Een perfecte dimensionering van het ondergrondse lussensysteem is uiterst belangrijk. Wij zorgen voor de perfecte expertise met de meest exacte berekening d.m.v. onze jaren ervaring en uitgebreide hydrologische databank.
De diepte is afhankelijk van de ligging en kan variëren van 50m tot 150 m.
Onze berekeningen zorgen voor de ideale diepte en dimensionering van de aardsondes zodat de uitvoering van de geothermische put volledig op uw maat en behoefte is.

3. Horizontale aansluitingen en collectors

Ongeveer 60 cm onder het maaiveld lopen de aardsondes in de geothermische boringen horizontaal verder naar de warmtepomp.
Om elke put thermisch gelijkmatig te belasten, gebruiken we de Tichelmannmethode om de verschillende sondes aan elkaar te verbinden of d.m.v. een centrale collectorput met inregelventielen.
Als alle verbindingen gemaakt zijn, wordt de collector gevuld met een koelvloeistof. De koelvloeistof is milieuvriendelijk en heeft een optimale warmtegeleidbaarheid.

4. Aansluiting aan de warmtepomp

De aansluiting van de ondergrondse lussen aan de warmtepomp wordt uitgevoerd door de installateur van de warmtepomp.
Deze staat ook in voor de inregeling van de warmtepomp.

GEOTHERMIE: WETGEVING SUBSIDIES

 

Wetgeving over geothermische boringen: nodige vergunningen
 • tot en met een diepte van het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart en buiten een
  beschermingszone type III: niet ingedeelde-inrichting.
 • dieper dan het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart of gelegen binnen
  een beschermingszone type III, en met een diepte van minder dan 500 m t.o.v. het maaiveld: klasse 2

  • Niet ingedeelde inrichting: enkel attest niet ingedeelde-inrichting dient ingevuld te worden.
  • Klasse 2 staat voor een vergunningsplicht via de gemeente. Reken op een termijn van ca. 3 maanden voor de vergunning.
   Bij bestelling helpen wij u graag met het verstrekken van de technische gegevens voor de vergunning.

 

 

Is een vergunning vereist?

Al dan niet een vergunning is afhankelijk van het dieptecriterium.
Bovenstaande kaart geeft de dieptegrens tussen niet ingedeelde inrichting en vergunningsplicht weer volgens het dieptecriterium.
Zie ook https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-rubriek55#ModulePage
Op deze link kan u het adres van uitvoering invoeren om de exacte waarde te kennen.
Onder deze grens dient er enkel een attest ingevuld te worden. Boven deze grens is een milieuvergunning nodig.
In dat geval helpen we u graag verder met het correct invullen van de milieuvergunning, nadat onze offerte werd ondertekend.

Subsidies voor thermische boringen?

Alle informatie over de subsidies kan je terug vinden op

www.energiesparen.be

Bent u op zoek naar een kwalitatieve en betrouwbare bouwpartner voor uw project?

Vraag een offerte aan

Created by JDS